Događanja

U fokusu

Događanja u ustrojbenim cjelinama

GS OSRH

GS OSRH

HKoV

HRM

HRZ

HVU

ZzP

ZSS

GS

HKoV

HRM

HRZ

HVU

ZzP

ZSS

Dočasnički kutak

KONTAKT
Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo MORH
- za medije, građane i upite
adresa: Trg kralja Petra Krešimira IV/1
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
telefon: +385 1 45 67 111
e-mail: press@morh.hr
 
Odjel za potporu i strateško komuniciranje Glavnog stožera OSRH
- za pripadnike Oružanih snaga RH
adresa: Trg kralja Petra Krešimira IV/1
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
telefon: +385 1 45 67 111
e-mail: info.osrh@morh.hr
IMPRESUM
Uređuje
Odjel za potporu i strateško komuniciranje
Glavnog stožera OSRH
©2016 OSRH, SVA PRAVA PRIDRŽANA